Przeskocz do treści

Co zrobiłem

 • Ogrodzony plac zabaw wraz z nowymi urządzeniami zabawowymi pomiędzy ulicami: Niepodległości 21 i Górska 12/16.
 • Umieszczone słupki w ciągu bloku Niepodległości 21, które odgradzają tereny zielone od ulicy.
 • Dobudowany chodnik pomiędzy blokami znajdującymi się przy ul. Niepodległości 25 i Górskiej 12/16.
 • Ławki parkowe przy skrzyżowaniu ulic: Niepodległości i Równoległej.
 • Parkingi drogowe znajdujące się przy bloku Niepodległości 21.
 • Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu ulic: Niepodległości i Równoległej.
 • Ławki parkowe w ciągu Al. Niepodległości.
 • Wykonanie dwóch ciągów schodowych wraz z poręczami przy bloku Szczytowa 23.
 • Założenie krzewów ozdobnych wraz z palikami w ciągu ul. Sosnowej.
 • Parking drogowy przy ul. Równoległej 38/40
 • Utworzenie zielonego parku w pobliżu ul. Niepodległości 11.
 • Nowe schody przy ul. Pietrusińskiego.
 • Dostawienie nowej tablicy do gry w koszykówkę przy ul. Bardowskiego.
 • Budowa chodnika do bloków przy ul. Powstańców Śląskich.
 • Nowe przejście pieszo-rowerowe pomiędzy Al. Pokoju.
 • Nowe ławki parkowe wraz z koszami w ciągu Al. Jagiellońskiej.
 • Parking przy ul. Górskiej 12/16.
 • Parking drogowy przy ul. Niepodległości 44.
 • Parking drogowy przy ul. Niepodległości 25.
 • Ławki parkowe wraz z koszami wzdłuż Al. Pokoju
 • Budowa chodnika wzdłuż ulicy Botanicznej.
 • Budowa ulicy Kasztanowej wraz z chodnikiem.
 • Budowa ulicy Górnej wraz z chodnikiem.
 • Budowa części ulicy Górskiej.
 • Budowa części ulicy Gazowej wraz z chodnikami.
 • Zainstalowanie latarni na bloku mieszkalnym przy ul. Górskiej 12/16 ( 2 szt. )
 • Zainstalowanie latarni na bloku mieszkalnym przy ul. Równoległej 38/40
 • Zainstalowanie nowej oprawy oświetleniowej przy ul. Szczytowej 23.
 • Zainstalowanie nowej oprawy oświetleniowej przy ul. Równoległej 24.
 • Pawilon Handlowo - Usługowy przy ul. Niepodległości 27 ( 3 lampy ).
 • Nowa lampa przy ul. Bardowskiego 31.
 • Nowa lampa przy skrzyżowaniu ulic : Stroma i Górska.
 • Nowa lampa przy ul.Prostej ( obok zejścia z kładki dla pieszych ).
 • Nowa lampa przy ul. Lipowej.
 • Zainstalowanie nowej lampy przy ul. Niepodległości 15.
 • Nowa lampy przy ul. Niepodległości 44 ( 2 szt ).
 • Doświetlone przejście pomiędzy blokami Niepodległości 44 ( przy pizzerii ).
 • Nowe lampy przy ul. Niepodległości 19 ( 2 szt. ).
 • Nowa lampa przy ul. Gazowej.
 • Nowa lampa przy pomiędzy ulicami Niepodległości 25 a ulicą Górską.
 • Nowe lampy przy ul. Równoległej ( 4 sztuki ).
 • Nowy chodnik przy pawilonie Handlowym przy ul. Niepodległości 11.
 • Nowy chodnik do bloków przy ul. Niepodległości 15 i 17.
 • Nowy parking przy ulicy Skośnej 2/8.
 • Nowy parking przy ul. Szczytowej 25.
 • Nowe lampy drogowe przy ul. Gazowej ( 2 szt. ).
 • Nowe lampy drogowe przy ul. Bór ( 3 szt. ).
 • Nowa ulica Jaskrowska.
 • Nowe chodniki przy ul. Szczytowej ( 2 szt. ).
 • Uruchomienie dwóch lamp przy Niepodległości 11.
 • Wstawienie szykan drogowych na ulicy Przybyszewskiego.
 • Nowy chodnik  przy ulicy Limanowskiego.
 • Nowe zabawki dla dzieci na plac zabaw przy Iglastej.
 • Nowe urządzenia rekreacji ruchowej przy ul. Niepodległości 24.
 • Nowa lampa przy ul. Limanowskiego.